Informatie

"Het Muziekcorps der Voormalige Schutterij" bestaat uit de volgende onderdelen:

Opleidingsorkest:

Het opleidingsorkest is onze "kweekvijver" voor het harmonieorkest. In dit orkest leert men samen spelen wat men in de individuele lessen heeft geleerd.

De individuele lessen worden gegeven door bevoegde docenten.

Opgeleid worden kan voor één van de Hafabra-diploma's en men kan gaan tot zo ver men zelf wil van A naar B tot C en D.
Gerepeteerd wordt iedere dinsdagavond van 18.45 uur tot 19.15 uur in "De Harmonie".

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Felix Hermanns, coodinator opleidingen.

Het Harmonieorkest:

Het harmonieorkest bestaat uit houten en koperen blaasinstrumenten en slagwerk.

Het repertoire dat gespeeld wordt is zeer gevarieerd, van populair tot klassiek. Ook het harmonieorkest staat onder leiding van dirigent Hans Hilferink. Naast het jaarlijks concert wordt door het harmonieorkest medewerking verleend aan diverse activiteiten in Doesburg, zoals:

Kerstconcert

Het inhalen van Sint Nicolaas in Doesburg

Vendelhulde Koningsdag

Inhalen van de avondvierdaagse in Doesburg

Opening van de braderie "Doesburg Binnenste Buiten" .

Gerepeteerd wordt iedere dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur in "De Harmonie".

Malletband:

Bij de malletband worden de volgende instrumenten gebruikt: marchingbells/ xylophoon/ marimba, overslag, tenor trom, tim-tom, kleine trom en vele andere percussie instrumenten. De malletband is een niet onbelangrijke aanvulling op het harmonieorkest tijdens optredens, maar ook los van ons eigen harmonieorkest verzorgen wij ook afzondelijk en i.s.m. andere orkesten diverse optredens.

De malletband staat onder leiding van instructeur Arendjan van Straten.

Gerepeteerd wordt iedere donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in "De Harmonie".