Onze geschiedenis

het onstaan van MDVS

Het Muziekcorps der Voormalige Schutterij" is een oude, maar levendige vereniging. Volgens het vaandel is de vereniging opgericht in het jaar 1892. Maar volgens de jongste statuten is de vereniging een voortzetting van vroegere muziekverenigingen, waarvan de oudste in 1839 is opgericht. Op dit moment wordt hieromtrent onderzoek gedaan in samenwerking met het Gemeentelijk Archief en het Rijksarchief. Welbeschouwd is het muziekcorps veel ouder dan de datum op het vaandel 1892 aangeeft, omdat de traditie van het muziekcorps teruggaat tot 1832. In dat jaar werd in Doesburg het muziekgezelschap de Harmonieopgericht. Dit muziekcorps genoot van de bijzondere bescherming van stadsgenoot vice-admiraal A.F.J. Tengbergen. Het nam zelfs diens naam aan: muziekgezelschap Tenbergensche Kapel. In 1878 werd het muziekcorps ontbonden en werden vaandel en instrumenten in bewaring gegeven bij de toenmalige dienstdoende schutterij over een klein muziekkorps. Op 15 oktober 1892 werd door de schutterijleden W.Schattenkerk (kapitein), W.C.Ketjen (auditeur) en P.A.C.Stam (luitenant) een nieuw schutterijmuziekcorps opgericht. Het korps dat toen ongeveer 20 leden telde,behaalde in 1894 zijn eerste succes: een 1ste prijs op een festival in Velp en er zouden nog vele prijzen volgen. Toen omstreeks 1904 de dienstdoende schutterij in een rustende schutterij werd omgezet bleef het muziekcorps dankzij het gemeentebestuur en een commissie uit de burgerij bestaan. De indrukwekkende schuttersuniformen behoorden sindsdien tot het verleden. Tot ver na de oorlog was een pet het enige uiterlijke teken van lidmaatschap. Intussen is het muziekcorps niet meer weg te denken uit Doesburg en mag de vereniging zich een levend monument in een prachtige monumentenstad noemen. In 1992 werd de vereniging onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.